مدت عده در ازدواج موقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

.

چکیده

یکی از فروعات مهم در کتاب نکاح، مقدار عده زن ذات‌الاقراء در ازدواج موقت است. با توجه به اینکه خاستگاه اختلاف‌نظرها، اختلاف روایات و اختلاف در کیفیت جمع میان آنهاست، لازم است روایات بیان و محور بررسی قرار گیرد. در این مسأله هفت دسته از روایات وجود دارد که کمترین مدت مطرح‌شده در این روایات، یک حیض است. در روایات دیگر، یک حیض و نصف، یک حیض و یک طهر، دو حیض، دو طهر، چهل‌وپنج روز و چهل‌وپنج شب ذکر شده است. به نظر می‌رسد جمع عرفی بین این روایات، حمل آنها بر اختلاف مراتب فضیلت است، به این بیان که عده نگه‌داشتن به اندازه یک حیض واجب است و افزون بر یک حیض از باب افضل مراتب واجب است و عدم وجوب آن توسط شارع مقدس از باب مصلحت در ترخیص یا مفسده داشتن الزام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

مدّة العدّة فی الزواج المؤقّت

نویسنده [العربیة]

  • . .
.
چکیده [العربیة]

أحد الفروع المهمة فی کتاب النکاح، هو مقدار عدّة المرأة ذات الأقراء فی الزواج المؤقّت. وحیث أن منشأ اختلاف الأنظار هو اختلاف الروایات والاختلاف فی کیفیة الجمع بینها یجب ذکرها و ترتیب البحث حولها. هناک سبع طوائف من الروایات فی هذه المسألة، وأقلّ مدّة مذکورة فی هذه الروایات هی حیضة واحدة، وفی روایات أخرى ذکر حیضة ونصف، حیضة واحدة وطهر واحد، حیضتان، طهران، خمسة وأربعون یوماً وخمس وأربعون لیلة. والذی یبدو فی النظر أنّ الجمع العرفی بین هذه الروایات، هو حملها على مراتب الفضیلة؛ ببیان أنّ الاعتداد بقدر حیضة واحدة واجب، لکن ما زاد على حیضة واحدة فمن باب أفضل مراتب الواجب وعدم إیجابها من قِبَل الشارع المقدّس، إمّا من باب المصلحة فی الترخیص أو المفسدة فی الإلزام بها.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الزواج المؤقّت
  • العدّة
  • ذات الأقراء