نگرشی بر معنای تحریم حلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و سطح چهار حوزه علمیه

چکیده

التزامات و شروط آن‌گاه لازم الاجرا خواهد بود که واجد شرایط صحت باشند. یکی از آن شرایط که از اصلی‌ترین آنهاست عدم مخالفت «شرط» با کتاب و سنت است. در روایات معتبر مانند روایت اسحاق‌بن‌عمار، شرط «محلّل حرام» و «محرّم حلال» یکی از مصادیق شرط مخالف کتاب و سنت، شمرده شده است. اگر نگوییم شرط خلاف کتاب و سنت حرمت وفا دارد، بی شک لزوم وفا ندارد. از سوی دیگر بسیاری از حلال‌ها هستند که به خاطر اشتراط ترک، اجتناب از آن‌ها به حکم شرع واجب شمرده می‌شود و لزوم وفا دارند. حال سؤال می‌شود آیا روایت مذکور معارض با حکم ضروری فقه است؟ راه حل چیست؟ معنای «تحلیل حرام» روشن است؛ ولی آنچه فقیهان را برای ارائه راه حلّ به تلاش و تکاپوی جدّی در بحث پردامنه «شرط خلاف کتاب و سنت» انداخته است، معنای «تحریم حلال» است. در مجموع شش معنا برای حلّ مشکل فوق بیان و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

وجهة نظر حول معنى تحریم الحلال

نویسنده [العربیة]

  • . .
.
چکیده [العربیة]

إنّ الإلتزامات والشروط إنّما یلزم تنفیذها حینما تکون واجدة لشروط الصحة، وأحد الشرائط هو عدم مخالفة «الشرط» مع الکتاب والسنّة والذی هو من الشرائط الرئیسیة للصحة. فقد ورد فی الروایات المعتبرة کروایة إسحاق‌بن‌عمار أنّ الشرط «المحلّل للحرام» و «المحرّم للحلال» تعدّ من مصادیق الشرط المخالف للکتاب والسنة. وإن‌لم‌نقل بحرمة الوفاء بالشرط الذی هو خلاف الکتاب والسنّة، فلا یجب الوفاء به قطعاً، هذا من ناحیة. ومن ناحیة أخرى فهناک العدید من الأمور المحللة التی بسبب اشتراط ترکها یعتبر الاجتناب عنها واجباً بحکم الشرع، وتکون لازمة الوفاء. والسؤال الآن هل الروایة المذکورة معارضة مع حکم ضروری الفقه؟ ما هو الحلّ؟ أمّا معنى «تحلیل الحرام» فواضح، لکن الذی دفع الفقهاء للسعی الجادّ للبحث الواسع حول «الشرط الذی هو خلاف الکتاب والسنّة» هو معنى «تحریم الحلال».

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الشرط
  • التحلیل
  • التحریم
  • المخالف
  • الکتاب
  • السنّة