وجوب فرزندآوری از دریچه فقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و ارشد فلسفه علوم اجتماعی

چکیده

اختلاف میان زوجین در فرزند‌‌دار شدن امری طبیعی است، اینکه یکی خواهان فرزند و دیگری مخالف آن باشد. شناسایی تمام عوامل و ادله‌ای که ممکن است در این ‌مسأله دخیل باشند و روشن کردن همه زوایای آن امری ضروری است، خصوص آنکه این موضوع در میان بسیاری از خانواده‌‌‌‌ها مطرح و رایج است. پس از واکاوی فراوان و بررسی ادله روشن می‌شود حکم کردن درباره این ‌مسأله بسیار دشوار است؛ زیرا معمولاً فرزند‌‌دار نشدن مستلزم پیشگیری از بارداری است و پیشگیری نیز مسائل دیگری را به دنبال دارد؛ اما با صرف‌نظر از استلزامات، نمی‌توان با ادله اولیه به الزام زوج ممتنع از فرزند‌‌دار شدن حکم کرد. مسأله اختلاف میان زوجین در فرزندآوری پیشتر مطرح نبوده؛ ازاین‌رو در استفاده از ادله به دلالت‌های پنهان آنها توجه بسیاری شده و نکات سودمندی به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

ضرورة إنجاب الطفل من زاویة الفقه

نویسنده [العربیة]

  • . .
.
چکیده [العربیة]

یعتبر الاختلاف بین الزوجین فی الإنجاب أمراً عادیاً، کأن یرغب أحدهما بالولد والآخر یخالف ذلک. ولا یخفى أنّ تحدید جمیع الاُمور والأدلّة الدخیلة فی هذه المسألة وتوضیح جمیع جوانبها یعدّ أمراً ضروریاً. لاسیما وأنّها مثارة وشائعة فی العدید من الأسر. وبعد التتبّع الکثیر وفحص الأدلّة یتضح أنّ الحکم فی هذه القضیة فی غایة الصعوبة؛ لأن عدم الإنجاب عادةما یتطلّب الوقایة من الحمل، وهذا بدوره یؤدّی أیضاً إلى مسائل أخرى، لکن مع صرف النظر عن اللوازم، فمع وجود الأدلّة الأوّلیة لا یمکن الحکم بإلزام زوج الممتنع عن الإنجاب. ولم تثر کثیراً مسألة الاختلاف بین الزوجین فی الإنجاب من قبل، لذلک تمّ بذل قدر کبیر من السعی للإفادة من الأدلّة من خلال توظیف دلالاتها الخفیّة، وقد تم التوصّل إلى بعض النقاط المفیدة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الحمل
  • الوقایة من الحمل
  • الإنجاب