واکاوی جواز تصرفات هیئت‌مدیره آپارتمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش‌پژوه سطح سه حوزه علمیه قم

چکیده

با عنایت به اینکه در زندگی آپارتمانی، تصرفات عمومی در اختیار هیئت‌مدیره است و هیئت‌مدیره در بسیاری از موارد، اجازه تصرف و اعمال ولایت دارد، این نوشتار در پی آن است که نوع ولایت هیئت‌مدیره بر ساکنان را مشخص کند. فرضیه‌‌‌های وکالت بودن و شروط ارتکازی با اشکالاتی همراه است. مبنای مشروعیت عقود جدید یا لابدیت نظم نیز مورد نقد قرار می‌گیرد. درنهایت، شرط ضمن عقد به عنوان راه‌حل نهایی و جامع برای مشروعیت تصرفات هیئت‌مدیره مقبول می‌افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

تحقیق فی جواز تصرّفات هیئة إدارة العمارات السکنیة

نویسنده [العربیة]

  • محسن الکرانی
دانش‌پژوه سطح سه حوزه علمیه قم
چکیده [العربیة]

نظراً إلى أنّ فی العیش فی العمارات السکنیة حیث تکون التصرّفات العامة من صلاحیات هیئة الإدارة، ففی موارد متعدّدة یکون لها حقّ التصرف وإعمال الولایة. وتسعى هذه المقالة لتحدید نوع الولایة لهیئة الإدارة علی الساکنین. وتواجه کلّ من الفرضیات المطروحة کعقد الوکالة والشروط الإرتکازیة بعض الإشکالیات. کما یتم أیضاً نقد الوجوه الاُخرى کمشروعیة العقود الجدیدة أو لابدّیة النظم. وفی النهایة یمکن قبولها فی قالب الشرط ضمن العقد بعنوان الحلّ النهائی والجامع لمشروعیة تصرّفات هیئة الإدارة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • هیئة الإدارة
  • العمارات السکنیة
  • التصرفات
  • الساکنون