طهارت عضو پیوندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش‌پژوه سطح سه حوزه علمیه قم.

چکیده

بحث مقاله پیش‌رو درباره مطهریت یا عدم مطهریت پیوندزدن عضو جدا شده از انسان یا حیوان زنده یا مرده به انسان است که به تبع آن روشن می‌شود عضو پیوند زده‌شده طاهر است یا نه. پیوند اعضا به چند صورت قابل تصور است: 1. عضو جدا شده شخص به خودش پیوند زده می‌شود؛ 2. عضو مسلمانی به شخص دیگری پیوند زده شود؛ 3. عضو کافری به مسلمانی پیوند زده شود؛ 4. عضو حیوان نجس‌العین به مسلمانی پیوند زده شود.
در این بحث سه قول وجود دارد: الف) طهارت پیوند عضو در تمام صورت‌ها؛ ب) پیوند اعضا در هیچ‌یک از صورت‌ها باعث طهارت آن نمی‌شود؛ ج) اگر عضوی از نجس‌العین پیوند زده شود، معلوم نیست پاک شود اما در غیر این مورد پاک است.
روش مطالعه مقاله پیش‌رو کتابخانه‌ای و اسنادی است. نویسنده پس از بیان اقوال و بررسی ادله آن‌ها، قول به مطهریت پیوندزدن و به تبع آن طهارت عضو پیوندی را برمی‌گزیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

طهارة العضو الترقیعی

چکیده [العربیة]

فی هذا المقال یبحث عن مطهریة و عدم مطهریة ترقیع العضو المبان من الإنسان او الحیوان، بالإنسان، و بالتبع تظهر طهارة العضو الترقیعی أو نجاستها.
ترقیع الأعضاء یتصور علی أنحاء: 1. ترقیع العضو المبان من الإنسان بنفسه؛ 2. ترقیع العضو المبان من المسلم بمسلم آخر؛ 3. ترقیع العضو المبان من الکافر بمسلم؛ 4. ترقیع العضو المبان من الحیوان نجس العین بمسلم.
فی المسألة، ثلاثة أقوال: الف) مطهریة الترقیع مطلقاً؛ ب) عدم مطهریة الترقیع مطلقاً؛ ج) التفصیل بین ترقیع العضو المبان من الحیوان نجس العین و باقی الصور. صاحب المقالة بعد تبیین الأقوال و دراسة أدلتها، یتخیر القول بمطهریة الترقیع مطلقاً و بالتبع طهارة العضو الترقیعی.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • العضو المبان
  • العضو الترقیعی
  • الترقیع
  • المطهریة
  • الطهارة
  • النجاسة