پوشیدن لباس جنس مخالف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه قم.

چکیده

مسئله پوشیدن لباس ویژه جنس مخالف، یکی از مسائلی است که در فقه مطرح شده و در جامعه مورد بحث است؛ یعنی مرد لباس ویژه زن را بپوشد و بر عکس. در عصر کنونی، یکی از مهم‌ترین موارد ابتلای به این مسئله - جدای از پوشش در سطح جامعه که آن نیز بسیار مهم است- مسئله این پوشش‌ها در ساخت فیلم‌ها و در مراسم تعزیه است؛ به‌طوری که این مشکل در برخی از موارد با روش‌های کنونی غیرقابل پرهیز است. در مقاله پیش‌رو با بررسی تاریخی طرح این مسئله و بررسی عنوان‌هایی که می‌تواند حکمی بر این مسئله بار کند، به این نتیجه می‌رسیم که این مسئله بین قدما به هیچ‌وجه مطرح نبوده و دلیل قانع‌کننده‌ای بر حرمتش (درباره مانند تعزیه و فیلم) وجود ندارد؛ هر چند با برخی عنوان‌ها می‌توان چنین پوششی را در سطح اجتماع محکوم به حرمت دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

لبس ثیاب الجنس المخالف

چکیده [العربیة]

من القضایا الموجودة فی الفقه، المذکورة فی المجتمع لبس الثیاب المختصة، بأن یلبس الرجل الثیاب المختصة بالنساء و العکس.
أحد أهم مصادیق المسألة المبتلی بها بین الناس فی العصر الحاضر – بعد الغض عن وقوعه فی أرضیة المجتمع و أهمیته أیضاً- وقوعه فی الأفلام و التعزیات بحیث أنّ هذه المشکلة فی بعض الحالات حسب الطرق الحالیة مما لابدّ منه.
ننتج فی المقالة المقبلة خلال التحقیق التأریخی عن هذه المسألة و العناوین المقتضیة لتعیین حکمها أنها لم تکن محطاً للنقاش و النظر بین القدماء مطلقاً و لم یوجد دلیل مقنع علی حرمتها فی مثل الفیلم و التعزیة. نعم یمکن الحکم بتحریمها فی أرضیة المجتمع حسب انطباق بعض العناوین.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الثوب
  • الثوب المختص بالنساء
  • الثوب المختص بالرجال
  • الفیلم
  • التعزیة