مقدار مهریه زن، در صورت فوت یکی از زوجین قبل از مباشرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 آیت الله العظمی شبیری زنجانی از مراجع تقلید.

2 مقرر مقاله از دروس آیت الله شبیری زنجانی

چکیده

از فروعات مهم کتاب نکاح «مقدار مهریه زن در صورت فوت احد الزوجین قبل از مباشرت» است. با توجه به اینکه منشأ اختلاف انظار فقها، اختلاف روایات است، تحقیق حاضر پس از بیان دیدگاه‌ها، به ذکر روایات پرداخته است.
در مسأله دو دسته از روایات وجود دارد. در یک دسته حکم به پرداخت مهریه کامل و در دسته دیگر، حکم به تنصیف مهریه شده است. در حل این تعارض، جمعی از شیخ طوسی و جمعی دیگر از صاحب ریاض مطرح شده است؛ ولی به نظر می‌رسد که هیچ یک از این جمع ها عرفی نیست و باید سراغ مرجحات رفت و مقتضای مرجحات، تقدیم روایات تنصیف می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

قدر مهر الزوجة عند موت أحد الزوجین قبل المباشرة

چکیده [العربیة]

من الفروع المهمّة المبحوثة عنها فی کتاب النکاح «مقدار مهر المرأة إذا مات أحد الزوجین قبل أن یدخل الزوج بها». نتعرض فی هذا المقال، بعد بیان الأقوال الموجودة فی المسألة، للروایات الواردة فیها، حیث إن اختلاف الروایات هو المنشأ للخلاف.
فی المسألة طائفتان من الروایات: إحداهما تدل علی دفع المهر تماما و الأخری تحکم بتنصیف المهر. هناک جمعان، أحدهما للشیخ الطوسی و الآخر للسید صاحب الریاض؛ إلا أن الظاهر خروجهما عن الجمع العرفی و لزوم الرجوع إلی المرجحات و هی تقتضی تقدیم روایات التنصیف.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • المهر
  • التنصیف
  • المباشرة