نشر خبـر فحشا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش‌پژوه و پژوهشگر سطح سه حوزه علمیه قم.

چکیده

آن‌چه در مقاله پیش‌رو مطرح‌شده، بررسی حکم اشاعه فحشا - به معنای نشردادن خبر فحشا نه خود فحشا– به‌صورت یک عنوان مستقل از دیگر عنوان‌های محرمه است؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر «نشر خبر فحشا» تحت ادله حرمت غیبت یا تهمت و ... نیز قرار نگیرد، به‌علت صدق همین عنوان یادشده حرام باشد و در اثنای بحث‌ها، به برخی از مسائل دیگر نیز پرداخته شده است؛ از جمله: آیا «نقل خبر فحشا» بدون این‌که اشاعه و نشر بر آن صادق باشد نیز حرام می‌باشد؟
آیا نقل و بازگوکردن گناهانی که فاحشه ـ گناهی که قباحتش بیّن و آشکار است یا شدیدتر است از دیگر گناهان‌ـ بر آن‌ها صادق نیست نیز حرام است؟ از مجموع ادله بیان‌شده در مقاله به این نتیجه می‌رسیم که اشاعه فحشا (نقل و بازگوکردن و نشر اخبار فواحش) به‌صورت یک عنوان مستقل حرام نیست؛ بلکه در صورتی حرام است که عنوان حرام دیگری بر آن صادق باشد؛ یعنی در قالب غیبت یا بهتان یا اذاعه سرّ مؤمن یا ایذای مؤمن یا تذلیل و تشویه چهره جامعه مؤمنان یا ترویج ابزار و آلت معصیت یا اعانه بر اثم یا پدیدساختن مفسده‌هایی مانند از بین رفتن حس اعتماد بین اشخاص و بدبین‌شدن به دین اسلام و ... قرار گیرد و البته با توجه به نتیجه پیش‌گفته، حکم حرمت «نقل خبر گناه» دائرمدار صدق «اشاعه» و صدق «فاحشه» نخواهد بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

نشر خبر الفحشاء

چکیده [العربیة]

المقصود من الکتابة هذه هو البحث عن حکم عنوان إشاعة الفاحشة - بمعنی نشر خبرها و ذکرها عند الآخرین لا نشر نفس الفاحشة -، و انّه هل یمکن إثبات حرمة هذا العنوان علی حدةٍ و مستقلاً عن سائر العناوین المحرّمة کالغیبة و البهتان و ما شاکلهما أو یختص حرمته بصورة صدقِ عنوانٍ محرّمٍ آخر علیه. و قد بُحِثَ فی مطاوی الکتابة عن حکم بعض المسائل أیضاً کالبحث عن أنّه هل یمکن القول بحرمة نقل خبر الفاحشة من دون إشاعته و نشره؟ و کالبحث عن حکم نقل خبر المعصیة التی لا تصدق علیها الفاحشة و... و قد أنتج من جمیع ما ذکر فی الکتابة أنّه لا یمکن الحکم بحرمة هذا العنوان مطلقاً و بشکل مستقلّ عن سائر العناوین، بل حرمته منوط بصدق عنوان محرم آخر علیه کعنوان الغیبة أو البهتان أو الإعانة علی الإثم و التصعید للشهوات و تهیئة الأرضیة للمعصیة و إثارة الشهوة أو تذلیل المجتمع الإسلامی و تشویه سُمعته بین سائر الملل أو الإفساد بإذهاب بیئة الاعتماد و السکون فی المجتمع و إیجاد الرعب فی الناس أو بتخریب وجهة نظر الآخرین بالنسبة إلی الإسلام و المنتحلین به و... کما أنه لایناط الحکم بالحرمة بصدق عنوان الإشاعة أو عنوان الفاحشة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • إشاعة الفحشاء
  • إشاعة الفاحشة
  • نقل الفحشاء
  • انتشار الفحشاء
  • إذاعة الفحشاء
  • الجهر بالسوء
  • إظهار المعصیة