وقت شرعی نماز جمعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه قم.

چکیده

وقت شرعی نماز جمعه به معنای دو رکعت نماز از دو ناحیه ابتدا و انتهای وقت نیازمند بررسی است. در مقدمه به‌علت اهمیت چگونگی تعبیر از نماز جمعه در روایت‌ها، تعبیرهای گوناگون بررسی و نتیجه‌گیری شده و استعمال صلاة الظهر برای نماز جمعه، مورد تردید است. در بدنه اصلی مقاله، دو بخش ابتدای وقت نماز جمعه و انتهای آن، جداگانه پی‌گیری و به واسطه اجماع و روایت‌های گوناگون، اثبات شده است که اول وقت نماز جمعه زوال خورشید است. در بحث انتهای وقت نماز جمعه نیز، بعد از بیان شش نظر – به میزان زمان خطبه‌ها و نماز جمعه، یک ساعت بعد از زوال، رسیدن سایه به اندازه جسم سایه‌دار، امتداد به میزان وقت ظهر، رسیدن سایه به دو قدم و تضییق مطلق – و بررسی جداگانه ادله هریک از اقوال، قول به تضییق عرفی وقت نماز جمعه به‌علت وجود روایت‌های گوناگون دال بر تضییق و نبود شاهد واضحی بر هیچ‌یک از تضییقات بیان‌شده، ترجیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

وقت صلاة الجمعة

چکیده [العربیة]

تحدید وقت صلاة الجمعة أعنی الرکعتین من جانب البدأ و الختم محتاج إلی تحقیق و دقّة. حقّق فی المقدمة عن التعابیر المختلفة عن صلاة الجمعة لأهمیة کیفیة التعبیر عنها فی الروایات و أنتج و استعمال عنوان صلاة الظهر لصلاة الجمعة مردّد. و فی النص اتبع التحقیق عن کلّ من ابتداء وقت صلاة الجمعة و انتهائها منحازاً و أثبت أن زوال الشمس هی بدایة وقت صلاة الجمعة لقیام الإجماع و الروایات المختلفة و فی تعیین انتهاء وقت صلاة الجمعة بعد التعرض للأقوال الستّة – و هی مقدار الخطبتین و صلاة الجمعة، ساعة بعد الزوال، امتداد الظلّ إلی مثله، مقدار وقت صلاة الظهر، امتداد الظلّ قدمین و التضییق المطلق – و نقد أدلّة کلّ منها، رجّح القول بالتضییق العرفی لتعیین وقت صلاة الجمعة و هذا للروایات الدالّة علی التضییق و فقد الشاهد الواضح علی أیّ من التضییقات المذکورة.
 

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • وقت صلاة الجمعة
  • ابتداء وقت صلاة الجمعة
  • انتهاء وقت صلاة الجمعة
  • الزوال
  • التضییق العرفی