موضوعیت و طریقیت اعدام با شمشیر در اجرای قصاص از منظر فقه اهل‌بیت علیهم السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

سطح چهار حوزه علمیه و دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین المللی المصطفی.

چکیده

شیوۀ متعارف اعدام، نه‌تنها در اسلام که در بسیاری از جوامع، اعدام با شمشیر بوده است. این شیوه از دو ویژگی رعب‌آور بودن و رنج‌آور بودن برخوردار است و به همین دلیل امروزه با ظهور اندیشه‌های حقوق بشری موردانتقاد واقع ‌شده است. در فقه اهل‌بیت(  نیز در جرائم خاصی از جمله قصاص، اجرای اعدام با شمشیر توصیه ‌شده است. اما از قدیم این مسأله مطرح بوده است که آیا اجرای قصاص با شمشیر یک حکم تعبدی است که تخلف از آن جایز نیست، یا امکان استفاده از شیوه‌های نوینی چون اعدام با چوبه‌دار، تزریق مواد کشنده یا استفاده از صندلی برقی نیز وجود دارد. در این مقاله پنج دیدگاه در این زمینه مطرح و ادلّه هریک بیان گردیده و در نهایت نتیجه گرفته ‌شده است که اعدام با شمشیر به لحاظ فقهی موضوعیت ندارد و امکان عبور از آن وجود دارد؛ علاوه بر این، به لحاظ موضوعی نیز مسأله رنج‌آور بودن در اعدام با شمشیر ثابت نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

دور الإعدام بالسیف فی تنفیذ القصاص

چکیده [العربیة]

کانت طریقة الإعدام بالسیف المعمول بها، سائدة فی الإسلام، بل فی کثیر من المجتمعات؛ حیث لها میزة الإرعاب و الألم ولهذا السبب تمّ انتقاد هذه الطریقة بعد ظهور الأفکار ذات العلاقة بحقوق الإنسان. و فی فقه أهل البیت( أیضاً تمّ الإیصاء بتنفیذ الإعدام بالسیف أیضاً فی جرائم خاصة منها القصاص. هذا و منذ زمن بعید کان قد طرح سؤال و هو هل یعتبر تنفیذ القصاص بالسیف حکماً تعبّدیاً لا یمکن مخالفته أو یمکن استخدام طرق حدیثة مثل الإعدام بالمشنقة و حقن المواد القاتلة أو استخدام المقاعد الکهربائیة أیضاً؟ فی هذه المقالة تمّ طرح خمس وجهات النظر فی هذا المجال؛ کما تمّ تبیین الأدلة الخاصة بأیة منها و أخیراً تمّ الاستنتاج بأنّه لا وجه للإعدام بالسیف من ناحیة الفقه و یمکن اجتیازه. ومن الناحیة الموضوعیة أیضاً لیس موضوع ألم الإعدام بالسیف ثابتاً.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الإعدام
  • القصاص
  • السیف
  • طریقة الإعدام