حق حضانت فرزند، از شیرخوارگی تا رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

آیت الله الغظمی سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید

چکیده

حق حضانت فرزند، از مسائل مهم فقهی است که با اختلاف بدوی روایات روبه‌رو است. این اختلاف، خصوصاً دربارۀ حضانت فرزند بعد از پایان دوران شیرخوارگی تا سن هفت سالگی، منشأ شکل‌گیری فتاوای متعددی شده است که باورمندان به هر یک، دیدگاه خود را برگرفته از ظاهر روایات می‌دانند. در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد این دیدگاه‌‌ها، با تکیه بر فهم عرفی از خطابات شارع و تبیین دقیق روایات مسأله، این دیدگاه‌ تقویت شده است که بعد از طلاق والدین، اولویت حضانت فرزند، اعم از دختر و پسر، تا هفت سالگی از آنِ مادر است؛ اهمیت این دیدگاه از آن روست که بر خلاف دیدگاه‌ مشهور بوده و در عین حال، منطبق با ظواهر ادله است. شرایط صاحب حق حضانت و تعیین آن در سایر مقاطع سنی فرزند و هم‌چنین الزامی یا غیر الزامی‌بودن حق حضانت نیز در این مقاله پیگیری و تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

حق حضانة الولد من الرضاعة الی الرشد

چکیده [العربیة]

تعتبر مسألة حق حضانة الولد من المسائل الفقهیة الهامّة التی واجهت نوعاً من الاختلاف البدویّ فی الروایات الواردة. أدّی هذا الاختلاف فی حضانة الطفل خاصة بعد نهایة مرحلة الرضاعة حتی السابعة من عمره، الی تکوین الفتاوی العدیدة بین الفقهاء. حیث یری أصحاب کل واحدة منها نظریتهم مستنبطة من ظاهر الروایات.
تمّت فی هذه المقالة، الدراسة و النقد لتلک النظریات المطروحة و بالإستناد الی الفهم العرفی من خطابات الشارع والبیان الدقیق للروایات الواردة فی المسألة تمّ تعزیز نظریة «أولویة الأم لحضانة الولد -سواء کان ابناً أو بنتاً- بعد الطلاق حتی یبلغ الولد سبع سنین». یمکن بیان أهمیة هذا الرأی بأنّه خلاف المشهور وفی نفس الوقت یتطابق مع ظواهر الأدلة الموجودة.
و تابعت هذه المقالة الشرح و البحث عن شروط صاحب حق الحضانة وتعیین الصاحب فی باقی أقسام حیاة الولد و تعیین إلزامیة أو عدم إلزامیة حق الرضاعة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • حق الحضانة
  • الرضاع
  • الطلاق
  • السابعة من العمر
  • الرشد