اعتبار حد ترخص در غیر وطن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانشجوی رشتۀ فقه جزا در ‌مؤسسۀ فقه و علوم اسلامی و کارشناسی ارشد فلسفۀ دین از دانشگاه تهران.

چکیده

خروج از حد ترخص از شرایط وجوب قصر و افطار در نماز و روزۀ مسافر است. فقیهان در اعتبار حد ترخص برای وجوب قصر و افطار در وطن اتفاق دارند، اما در غیر وطن -مثل محل اقامت و محل تردد سی روزه- اختلاف دارند. سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد: اعتبار به شکل مطلق، اعتبار در خصوص فرض خروج، و عدم اعتبار به صورت مطلق. در دفاع از دیدگاه اول، اطلاق ادلۀ اعتبار حد ترخص، عمومیت ادلۀ تنزیل، و الحاق عرفی محدودۀ حد ترخص به محل اقامت مطرح است. بحث حاضر با دفاع از اطلاق صحاح محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان در اعتبار حد ترخص نسبت به محل اقامت، و انکار انصراف موضوع آنها به سفر ابتدایی، دیدگاه اول را اثبات می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

اعتبار حدّ الترخّص فی غیر الوطن

نویسنده [العربیة]

  • محمد مرادی
دانشجوی رشتۀ فقه جزا در ‌مؤسسۀ فقه و علوم اسلامی و کارشناسی ارشد فلسفۀ دین از دانشگاه تهران.
چکیده [العربیة]

من شرائط وجوب القصر فی الصلاة و الإفطار فی الصیام اجتیاز حدّ الترخّص. اتّفق الفقهاء فی اعتبار حدّ الترخّص لقصر الصلاة و الإفطار فی الوطن، أما فی غیر الوطن مثل محلّ الإقامة أو المکان الذی أقام فیه ثلاثین یوماً مردّداً فقد اختلفوا فیه. فی هذه المسألة ثلاثة أقوال: اعتباره بشکل مطلق، اعتباره فی فرض الخروج فقط، عدم اعتباره بصورة مطلقة. فی مقام الدفاع عن الرأی الأول استدلّوا بإطلاق أدلة اعتبار حدّ الترخّص و عموم أدلة التنزیل و کون حدّ الترخّص ملحقاً بمحلّ الإقامة عرفاً. هذا البحث و من خلال إثبات إطلاق صحیحتی محمد بن مسلم و عبدالله بن سنان فی اعتبار حدّ الترخّص بالنسبة لمحلّ الإقامة و إنکار انصرافهما بالسفر الابتدائی أثبت القول الأوّل.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • حدّ الترخّص
  • محلّ الإقامة
  • الخروج من محلّ الإقامة
  • الدخول فی محلّ الإقامة
  • صلاة المسافر