دیه و ارش شکستگی جمجمه کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی

2 دانش آموخته سطح سه جامعة الزهراء (س)

چکیده

از فتاوای مطرح در دیۀ شکستگی جمجمه می‌توان دریافت که نوع فقها جمجمه را در تمام سنین، یک استخوان به هم‎پیوسته در نظر گرفته‌‌اند. اما جمجمۀ کودک استخوان یکپارچه نیست، بلکه از استخوان‎های مجزا تشکیل شده که به وسیلۀ بخش غضروفی به هم متصل‌اند. طبق قواعد، باید در فرضی که شکستگی منتهی به آسیب به غضروف یا استخوان دیگر جمجمه می‌شود، تعدد شکستگی محسوب شود. عدم تصریح فقها به حکم شکستگی جمجمۀ کودک، این تبادر را ایجاد می‌کند که این مسئله مغفول بوده و مورد بررسی موشکافانۀ فقهی قرار نگرفته است. این نوشتار به روش تحلیلی-انتقادی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی دو وجه تساوی و تفاوت دیه و ارش شکستگی جمجمۀ کودک و بزرگ‌سال پرداخته است. بر این اساس، اگرچه تعدد بافت جمجمه در کودکان، این احتمال را تقویت می‎کند که آسیب به هر بافت، دیۀ مستقلی را به‌دنبال داشته باشد. ولی از دید عرف، غضروف ادامۀ استخوان بوده و آسیب امتداد یافته از استخوان به غضروف دو آسیب مستقل محسوب نمی‌شود. بنابراین در فرض مسأله، بیش از یک دیه لازم نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

دیة کسر جمجمة الطّفل وأرشه

نویسندگان [العربیة]

  • reza poorsedghi 1
  • طاهره یونس پور بهنمیری 2
1 پژوهشگر مرکز مطالعات فقهی پزشکی قانونی
2 دانش آموخته سطح سه جامعة الزهراء (س)
چکیده [العربیة]

یتبیّن من الفتاوى المطروحة فی دیة کسر الجمجمة أنّ الفقهاء نوعاً اعتبروا الجمجمة عظماً واحداً ممتدّاً فی جمیع الأعمار. لکن جمجمة الطّفل لیست عظماً واحداً، بل تتکوّن من عظام منفصلة یتّصل بعضها ببعض بواسطة الجزء الغضروفی. وفقاً للقواعد، فی افتراض أنّ الکسر یؤدّی إلى جرح الغضروف أو عظم آخر فی الجمجمة، یجب مراعاة الکسور المتعددة.  إنّ عدم تصریح الفقهاء بحکم کسر جمجمة الطفل یعطی انطباعاً بأنّ هذه القضیة قد أُهملت ولم یتمّ تدقیقها من قِبَل الفقه. قامت هذه المقالة بتحلیلِ جانبَی المساواة والاختلاف بین دیة وأرش کسر الجمجمة لدى الأطفال والبالغین بطریقة تحلیلیة ـ نقدیة وباستخدام المصادر المکتبیّة. وفقًا لذلک، على الرّغم من أنّ تعدّد أنسجة الجمجمة عند الأطفال یعزِّز احتمال أن تکون للجرح الّذی یصیب کلَّ نسیج دیة مستقلّة، ولکن من وجهة نظر العرف، فإنّ الغضروف هو استمرار للعظم والجرح الممتدّ من العظم إلى الغضروف لا یعتبر جرحین مستقلَّین. لذلک، لا یلزم أکثر من دیة فی مفروض المسألة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الکسر
  • عظم الرأس
  • الهاشمة
  • جمجمة الطّفل
  • الدّیة
  • الأرش