حقیقت ربایش پول از طریق رمزگشایی از کارتهای هوشمند؛ سرقت یا کلاهبرداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسندگان

1 موسسه عالی فقه و علوم اسلامی

2 استاد سطح حوزه علمیه قم

چکیده

از بحثهای مهمی که اخیراً با پیشرفت تکنولوژی حاصل شده، بحث ربایش پول از کارتهای هوشمند است. بحث مهم و کابردی پیرامون این مسأله واکاوی ماهیت این پدیده است. اگر فردی به صورت مخفیانه پول را از حساب دیگری برداشت کرد یا انتقال داد، آیا حقیقت این عمل همان سرقت حدّی موجب قطع است یا ماهیت آن متفاوت است و عناوین استلاب یا احتیال و یا اختلاس بر آن منطبق می‌شود. اهمیت پاسخ به این مسأله از این روست که تفاوت فاحشی بین مجازات سرقت حدی با هر یک از عناوین مذکور دیگر است؛ زیرا در فرض اول مجازات رباینده قطع دست است، اما در موارد دیگر به صلاح دید حاکم مرتکب تعزیر می‌شود. پاسخ به این سوال متوقف بر این است که اولاً؛ حرز، تنها حرز مادی را شامل می-شود یا معنوی را هم دربر می‌گیرد؟ ثانیاً؛در برداشت پول از حساب هتک حرز صدق می‌کند یا خیر؟ در صورتی که حرز، معنوی راهم شامل شود و هتک حرز نیز در آن صادق باشد، سرقت حدّی محقق می شود.در نوشته حاضر ابتدا چهار روایت برای اثبات اعم بودن حرز از مادی و معنوی ارائه شد و حاصل آمد که هیچ یک از ادله تمام نیست و به نظر می‌رسد عملیات ربایش کلاهبرداری است، نه سرقت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

حقیقت ربایش پول از طریق رمزگشایی از کارتهای هوشمند؛ سرقت یا کلاهبرداری

نویسنده [العربیة]

  • مصطفی درخشنده 2
1
2 استاد سطح حوزه علمیه قم
چکیده [العربیة]

از بحثهای مهمی که اخیراً با پیشرفت تکنولوژی حاصل شده، بحث ربایش پول از کارتهای هوشمند است. بحث مهم و کابردی پیرامون این مسأله واکاوی ماهیت این پدیده است. اگر فردی به صورت مخفیانه پول را از حساب دیگری برداشت کرد یا انتقال داد، آیا حقیقت این عمل همان سرقت حدّی موجب قطع است یا ماهیت آن متفاوت است و عناوین استلاب یا احتیال و یا اختلاس بر آن منطبق می‌شود. اهمیت پاسخ به این مسأله از این روست که تفاوت فاحشی بین مجازات سرقت حدی با هر یک از عناوین مذکور دیگر است؛ زیرا در فرض اول مجازات رباینده قطع دست است، اما در موارد دیگر به صلاح دید حاکم مرتکب تعزیر می‌شود. پاسخ به این سوال متوقف بر این است که اولاً؛ حرز، تنها حرز مادی را شامل می‌شود یا معنوی را هم دربر می‌گیرد؟ ثانیاً؛در برداشت پول از حساب هتک حرز صدق می‌کند یا خیر؟ در صورتی که حرز، معنوی راهم شامل شود و هتک حرز نیز در آن صادق باشد، سرقت حدّی محقق می شود.در نوشته حاضر به سه دلیل روایات، سیره و اجماع برای اثبات اعم بودن حرز از مادی و معنوی ارائه شد و حاصل آمد که هیچ یک از ادله تمام نیست و به نظر می‌رسد عملیات ربایش کلاهبرداری است، نه سرقت.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • رمز گشایی
  • کارت هوشمند
  • کلاهبرداری
  • سرقت