چالش های فقهی کاشت تراشه های عصبی مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (فقهی)

نویسنده

دانش آموخته سطح سه مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام-دانش پژوه فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام-دکتری کلام اسلامی

چکیده

پیشرفت فن آوری به گونه ای می باشد که کاشت تراشه های عصبی مغزی به عنوان رابطی بین مغز آدمی با کامپیوتر و ماشین آلات در مصارف درمانی محدود نخواهد شد و حوزه های دیگری چون امنیت و دفاع و بازی و سرگرمی را دربرخواهد گرفت؛ گستردگی مصارف این فن آوری نوپیدا چالش های متعدد فقهی را به دنبال خواهد داشت که حل و پاسخگویی از آن را ضروری می سازد؛ در یک جمع بندی کلی، کاشت تراشه با انگیزه های درمانی و امنیتی و نظامی مشروع به نظر می رسد و مخاطرات احتمالی درمان و شبهه تغییر خلقت آدمی، صلاحیت مانعیت از تجویز عمل کاشت تراشه به انگیزه درمان یا تامین امنیت جامعه اسلامی را ندارند؛ اما کاشت تراشه صرفاً به انگیزه بازی و سرگرمی از آنجا که منافی مذاق شارع ارزیابی می شود؛ مشروع به نظر نمی رسد؛ همچنین ضمان ناشی از خسارات و جنایات حاصله از کاشت یا هک تراشه متوجه هر آنکس است که جنایت به او منتسب می باشد؛ حاکمیت اسلامی نیز مجاز به دسترسی بدون اجازه به اطلاعات تراشه های شهروندان مسلمان جامعه اسلامی نمی باشد مگر در اموری که مرتبط با مصالح عمومی و ضروری جامعه اسلامی بوده و در چهارچوب قوانین و با حفظ کرامت انسانی افراد، اعمال شده باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

التحدیات الفقهیه لزرع رقاقه العصبی الدماغی

نویسنده [العربیة]

  • مهدی الزارعی
طالب علوم دینیه بمرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام
چکیده [العربیة]

إن التقدم التکنولوجی لدرجة أن زرع رقائق الدماغ العصبیة کواجهة بین الدماغ البشری وأجهزة الکمبیوتر والآلات لن یقتصر على الاستخدامات الطبیة وسیشمل مجالات أخرى مثل الأمن والدفاع والألعاب والترفیه؛ إن اتساع نطاق استخدامات هذه التکنولوجیا الناشئة سیؤدی إلى العدید من التحدیات الفقهیة التی تحتم حلها والرد علیها؛ باختصار، تبدو زراعة الشریحة مشروعة لدوافع علاجیة وأمنیة وعسکریة، ومخاطر العلاج المحتملة وشبهة تغییر الطبیعة البشریة لا تملک صلاحیة منع وصف زراعة الشریحة لغرض العلاج أو ضمان أمن المجتمع الإسلامی؛ لکن زرع الشریحة هو فقط من أجل اللعب واللهو، لأنه مخالف للذوق الشرعی؛ لا یبدو الأمر مشروعا؛ کما أن الضمان عن الأضرار والجرائم الناتجة عن زرع الشریحة أو الاختراق موجه لأی شخص تنسب إلیه الجریمة؛ کما لا یجوز للحکومة الإسلامیة الوصول دون إذن إلى معلومات شرائح المواطنین المسلمین فی المجتمع الإسلامی، إلا فی الأمور التی تتعلق بالمصلحة العامة والأساسیة للمجتمع الإسلامی وتطبق فی إطار القوانین. ومع الحفاظ على الکرامة الإنسانیة لافراد الجامعه الاسلامیه.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • زرع رقاقه
  • اخذ البرائه من المریض
  • تغییر الخلقه الالهیه
  • حرمه اللهو